MOBILNÍ BETONÁRNA

Typ MOBIL 3

Technická data

 • 3 zásobníky na kamenivo s kapacitou 42 m³ ( 3×14 ) provedeny z otěruvzdorné oceli a kompaktního tuhého rámu; vše žárově pozinkováno.
 • 6 výpustných otvorů přišroubovaných na hlavní šasi , vyměnitelných ( 2 pro každé kamenivo) umožňujících úplné vyprázdnění zásobníku a lepší plnění váhy; výpusti jsou v konečné části konstruovány ze silné oceli, aby byly odolné korozivním účinkům po dlouhou dobu užívání.
 • Těchto šest výpustí je vybaveno nezávislými elektro-pneumatickými uzávěry. ( ovladač je na každé výpusti).
 • Zásobník váhy je zavěšen na čtyřech tenzometrech s jednoduchou údržbou a příložným vibrátorem v oblasti plnění zásobníku pískem; všechny bočnice, které jsou v kontaktu s kamenivem jsou celé žárově pozinkovány.
 • Vynášecí dopravník je délky 6200 mm a šířky 650 mm, bubnový motor s převodovkou 5,5 kW je na povrchu pogumovaný, set tří pozinkovaných válečků o průměru 89 mm, zátěžový typ s permanentním mazáním. Všechny konstrukce vynášecího dopravníku jsou žárově pozinkovány.
 • Tenzometricá váha kameniva má rozsah do 5.000 kg.
 • Kompresorová stanice na stlačený vzduch o kapacitě 270 l.
 • Dávkovací vodoměr s elektronickým měřidlem litrů.
 • Podesta míchačky je celá pozinkovaná a má konstrukční výšku výpusti 4 m.
 • Váha cementu je zavěšená na tenzometru a má kapacitu 600 kg.
 • Přístupové schůdky a obslužná plošina se zábradlím jsou celé žárově pozinkovány.

PLANETOVÁ MÍCHAČKA SE SKIPEM Model: MRF-1000/S

Míchačka má horizontální buben připevněný na monolitickou ocelovou konstrukci se silným rámem.

Buben – je uvnitř obložen vyměnitelným a reversibilním, otěruvzdorným obložením ze speciální ocelové slitiny.

Míchací lopatky – speciálního tvaru; zvláště silné, také z otěruvzdorné speciální ocelové slitiny.

Lopatky jsou připevněny k rotujícím míchacím ramenům planetky poháněné planetovou převodovkou z ocelové slitiny v olejové lázni.

Umístění lopatek a ramen zajišťuje kompletní pokrytí prostoru uvnitř míchacího bubnu.

Rotující rameno se stírací obvodovou lopatkou unáší materiál zpět na lopatky planetky a umožňuje tak lepší homogenizaci míchané betonové směsi, zlepšuje její kvalitu a zkracuje čas pro míchání.

Vypouštění směsi se děje hydraulicky ovládaným kluzným segmentem na boku dna bubnu. Tento systém umožňuje rychlé nebo pomalé vypouštění betonové směsi z míchačky.

Skip – jezdí ve vodících kolejích, poháněný nahoru a dolů motorem s převodovkou a brzdou,  která umožňuje zastavit skip v kterékoliv poloze.

Technická data míchačky

 • Objem čerstvé betonové směsi 1200 l
 • Objem zvibrované bet. směsi 1000 l
 • Vnitřní průměr bubnu 2200 mm
 • Kapacita skipu 1650 l
 • Rychlost stoupání skipu 15 m/1′
 • Výkony motorů: míchačka/skip/výpust 60/10/2 HP
 • Čas míchacího cyklu 40 sec
 • Přístupové schůdky a obslužná plošina se zábradlím jsou celé žárově pozinkovány.
 • Panel elektrického rozvaděče, kompletní s konzolou zobrazující probíhající operace s automatickým nebo ručním řízením.
 • Kabina velínu s vytápěním a klimatizací.

ŘÍDÍCÍ SYSTÉM PICCINI TOUCH 2012

– Řídící systém s PLC
– BAREVNÁ DOTYKOVÁ OBRAZOVKA, 12” s vysokým rozlišením 800x600mm
– řízení zásobníků 3 druhů kameniva, 2 druhů cementu, vody a 2 přísady
– Neomezené programování receptur
– Tiskárna hlášení o stavu výroby, dodacích listů
– Komunikace v českém jazyce
– Bezpečnostní ochrana kritických stavů
– Elektrická ochrana motorů s vypínačem proti přetížení
– Řízení spotřeby materiálů
– Systém řízení teploty uvnitř rozvaděče k zaručení konstantní provozní teploty uvnitř, aby byl zaručen bezproblémový chod i při nízkých teplotách.
– Uživatelsky přátelský řídící systém s dotykovou obrazovkou s ikonami
– Řízení dávkování, rychle – pomalu, korekce toku materiálu, kontrola mezních stavů
– Tlačítka a přepínače na řídícím panelu pro přechod na ruční řízení

Možnosti řídícího systému

 • Dávkování 4 druhů KAMENIVA váhově na samostatných vahách.
 • Dávkování 2 druhů CEMENTU váhově na samostatné váze.
 • Dávkování VODY objemově, čisté nebo z recyklingu.
 • Dávkování 2 druhů PŘÍSAD – váhově na samostatné váze.
 • Měření vlhkosti 1 kameniva sondou s ručním nebo automatickým vyhodnocením.
 • Automatický start – po zapnutí systému.
 • Menu systému je obsluze velmi vstřícné a snadné pro pochopení.
 • Řízení s multiúrovňovou technologií dovoluje obsluze provádět několik různých úkonů současně.
 • Na displeji je animován probíhající výrobní proces betonárny.
 • Zároveň je prováděno řízení objednávek a také zaúčtování odpovídajících dávek.
 • Je možné PŘEDNASTAVENÍ DENNÍ VÝROBY (zadání jednotlivých dávek, které mají být namíchány).
 • Tisk DODACÍCH LISTŮ dle nastavených standartů, automaticky na konci(nebo na začátku) naplnění každého mixu.
 • Možnost řízení tisku dodacích listů RUČNĚ po naložení mixu, za použití stejných souborů jako při automatickém tisku.
 • Nastavení konfiguračních parametrů umožňuje optimální využití mechanických charakteristik betonárny.
 • Kompenzace vlhkosti kameniva automaticky (pomocí sondy) nebo ručně (z klávesnice), zvýšením množství kameniva a současně snížením dávky záměsové vody.
 • Spojení dávkování jednotlivých frakcí kameniva. Zjistí-li systém, že je nedostatek kameniva v jednom boxu automaticky přepne dávkování na jiný box se stejnou frakcí a to během fáze navažování.
 • Hlavní dávka záměsové vody lze procentuálně ponížit ze základní dávky teoreticky vypočtené pro recepturu. Dodávkování zbývající části vody se provede současně se zbývajícími komponenty na konci taktu (je-li nastaveno) tak, aby se současně provedlo OMYTÍ VÝPUSTI.
 • Posloupnost navažování složek může být nastavena zvlášť pro každou recepturu tak, aby byla optimálně řízena posloupnost dávkování složek směsi, čas míchání a co nejvhodnější čas výpusti betonové směsi z míchačky.
 • Řízení navažovacího procesu v reálném čase optimalizuje výrobní cyklus a spotřebu základních surovin.
 • Automatické dělení dávek tak, aby bylo dosaženo požadované množství betonové směsi a optimálně využita kapacita betonárny a míchačky.
 • Proporcionální dávkování všech složek směsi tak, aby bylo dosaženo optimálního míchání.
 • Dávkování všech složek s dvojnásobnou rychlostí.
 • Dávkování složek z více sil nebo zásobníků se stejnými komponenty současně, aby se urychlilo dávkování.
 • Řízení databáze umožňuje přehledné zakládání složek pro receptury, zákazníky, staveniště, dopravní prostředky, dodací listy, spotřebu složek, zprávy, atd.
 • Přednastavení všech dat, která mají být vytištěna na dodacím listu, je možné také ze staveniště.
 • Materiálová inventura v reálném čase, s automatickou indikací minimálních zásob. Vložené množství jednotlivých složek přes klávesnici se odečítá automaticky v průběhu jak  automatického tak i manuálního cyklu.
 • Automatické denní načítání všech dat (spotřeba složek v automatickém i manuálním režimu, vyrobené kubíky betonu dle jednotlivých receptur, kubíky betonu odebrané jednotlivými mixy, atd.). Jiná data nebo statistické výkazy mohou být také prováděny na podkladě zvláštního vyžádání zákazníků.
 • Zakládání souborů o dodávkách a záměsích (zprávy) na přenosná paměťová média pro vyhledávání, tisk nebo přenos dat internetem na jiný počítač.
 • Řízení formulářů údržby a servisu jednotlivých částí betonárny a vozidel (podle vyrobených kubíků betonu nebo dle nastavených intervalů.
 • Řízení záznamu poplachů s možností prohlížet a tisknout podle času události nebo typu.
 • Ukládání a uchování dat na záložní disk se všemi funkcemi systému pro záložní kopie, pro případ opakovaného restartu systému v případě opravy nebo výměny řídícího počítače.
 • Ochrana všech citlivých funkcí a záloha dat přes softwareový klíč. Možnost nadefinování různých stupňů klíčů pro různé úrovně ochrany.
 • TISKÁRNA faktur, dodacích listů, formát A4 , v českém jazyce.
 • Vlhkost detekující systém typu MM400, kompletní s jednou vlhkostní sondou umístěnou v nádobě váhy. Naměřená vlhkost se zobrazuje na měřidle na panelu rozvaděče a systém automaticky provádí korekci dávky vody.
 • Dávkovač na 2 tekuté přísady válec kap. 15 lpm lt. Je zhotoven z plexisklového válce objemu 15 litrů s připojovací skupinou a hydraulickým řízením, s pumpou a ventily, řídícím panelem zobrazujícím stav naplnění či vyprázdnění a tenzometrickou váhou.
 • Jeden šnekový dopravník cementu pro dopravu cementu ze sila do váhy,
  průměr 219 mm, délka 8,5 m, kompletní s gumovou nohavicí a připevňovacími svorkami.
 • Jedno cementové silo  42 m³ objemu( cca 60 t)   předsmontované s oddělitelnýma nohama a zavětrovacími táhly. Pojistný ventil,průlezný otvor 1,5 m, žebřík, nahoře žárově pozinkované zábradlí.
 • Plnění – indikátor hladiny hlásící minimum a maximum naplnění. Jedno prodloužení nohou pro silo s výpustnou výškou 2.87 m pro Mobil 3 se šnekovým  dopravníkem cementu délky 8,5 m.
 • Jeden statický filtr umístěný nahoře na silu, filtrovací plocha 11 m², čištění elektrickým vibrátorem.
 • Zvětšení vnitřní dělící stěnou pro 4 druhy kameniva je z pozinkované oceli.